dijous, 29 de gener de 2015

EDUCACIÓ INFANTIL

TREBALL PER AMBIENTS
 A EDUCACIÓ INFANTIL

“...l’objectiu de l’educació és preparar als infants per que s’eduquin a sí mateixos al llarg de tota la seva vida”.
Robert Hutch

“Educa per a la vida mitjançant la vida”
Vázquez Herrera
                                                                  

JUSTIFICACIÓ
Ens trobem en el segle XXI i per tant l’escola ha d’assolir uns nous reptes: ha de contribuir en la formació de ciutadans capaços de viure i participar en, amb i d’una societat molt complexa, que canvia constantment i ràpidament.

Si l’escola no es basa en l’observació, la comprensió i l’experimentació del món que l’envolta poc podrà contribuir a la formació d’aquestes persones que volem que siguin participatives i crítiques amb la societat.


QUÈ SÓN ELS AMBIENTS?
Els ambients són espais a les aules o externs, on oferim materials variats i estructurats, perquè els nens/es, en grups heterogenis d’edat (en petit grup), puguin construir els seus propis aprenentatges a partir del joc, l'exploració, l’experimentació, la interpretació, el treball cooperatiu, la construcció i la socioconstrucció.

OBJECTIUS
Seguidament fem una relació dels objectius generals que considerem més importants que els infants assoleixin:
1.      Ser protagonista, observador, experimentador, manipulador, comunicador i  constructor del propi procés d’aprenentatge: aprendre a aprendre.
2.       Poder aplicar els coneixements en diferents situacions.
3.      Expressar-se a través de diferents llenguatges.
4.      Ser capaç d’interaccionar positivament entre infants de diferents edats, amb l’entorn i amb l’adult.
5.      Aprendre a resoldre conflictes autònomament i a respectar les diferències.
6.      Adquirir autonomia progressivament: desenvolupar les pròpies capacitats afectives i actuar cada vegada amb més seguretat i confiança en si mateix.
7.      Desenvolupar globalment les capacitats cognitives, sensorials, motrius i de reconeixement i construcció de les emocions mitjançant el joc i el moviment.

AMBIENTS QUE FEM A L’ESCOLA
-         ARTÍSTIC: Mitjançant les activitats artístiques es pretén fer una aproximació a diversos autors i les seves obres, així com a tècniques diferents. A partir d’aquest llenguatge simbòlic es permetrà expressar sentiments i afavorir la creativitat.


-          CASETA I NINES / PERRUQUERIA / BOTIGA / TEATRE I DISFRESSES: Segons  Piaget el joc és l’expressió més autèntica i el mitjà d’aprenentatge més efectiu de l’infant. El joc simbòlic es caracteritza per “jugar a ser un altre”, “fer com si fos...” (representar), la realitat es transforma en ficció. Els infant porten a terme activitats simulades i imaginàries. Aquesta proposta permet a l’infant acceptar dubtes, contradiccions, pors, provocacions,  equivocacions i riscs.


-         CONSTRUCCIONS I COTXES: És un ambient que possibilita moltes accions diverses, és ric en continguts, ric en relacions, ric en reptes cognitius i ric en el desenvolupament d’habilitats personals i socials. Els infants gaudeixen d’allò que fan, primer construïen sense massa intenció, omplir espaiso inserir peces tot jugant amb les formes i els colors, però mica a mica les seves construccions s’omplen de contingut; tenen una intenció (vaig a fer un zoo, o una casa o un pàrquing), es nodreixen de la imaginació i de la simbolització, donen lloc a explicacions riques en llenguatge i possibiliten la relació i l’intercanvi entre iguals i amb els adults.

-          TIC: Aquest ambient pretén que l’ordinador sigui una eina més a les classes i formi part del dia a dia a l’aula, és a dir, que els alumnes utilitzin aquesta tecnologia com un recurs didàctic en el seu procés d’ensenyament. Treballar les TIC des de petits ajudar a practicar el llenguatge oral, a millorar el dibuix, a desenvolupar estratègies generals d’exploració i regulació, a desenvolupar la memòria visual i auditiva, a treballar la lectura i escriptura, a memoritzar conceptes numèrics i geomètrics, a desenvolupar la capacitat d’identificar colors, imatges…, entre altres aspectes.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada