dimarts, 8 de juliol del 2014

MENJADOR


La nostra escola ofereix el servei de menjador amb cuina pròpia. Des de fa anys, se n'encarrega l'empresa INSIGNE S.L. GESTIÓ INTEGRAL.Els objectius del Menjador Escolar dins el marc pedagògic que creiem que ha de tenir aquest servei són els següents :

• DONAR una dieta variada , equilibrada i de qualitat.
• EDUCAR en el comportament correcte a la taula.
• FOMENTAR els hàbits higiènics que facin referència al fet de menjar.
• POTENCIAR la relació dels grups i aprofitament del lleure.
• ACOSTUMAR als nens i nenes a menjar-s'ho tot de manera adient i correcte.
A començament de curs es passarà un full de la normativa de menjador a les famílies usuàries.

Els nens i nenes que vagin d'excursió se'ls facilitarà un pic - nic (a Ed. Infantil s'utilitzarà pa Inglés, tipus Bimbo).

Cada mes es donarà els menús a les famílies. Si un nen/a ho necessita pot demanar que se li faci menú de dieta.Els alumnes que es queden a menjador compten amb la presència de monitors que els acompanyen en el menjar i organitzen diverses activitats.

Cada setmana es troben la coordinadora i les monitores, per programar les activitats de la setmana següent. La direcció de l'escola manté trobades periòdiques amb la coordinadora, de cara a estar al corrent de les activitats que es facin a l'hora del menjador, així com de qualsevol eventualitat que pugui succeir.

Es mantindran les pautes de control d'assistència dels nens i es faran els grups responent a les necessitats de cada edat, de manera que cada grup tingui una persona que se'n responsabilitzi.

Els nens i nenes portaran els estris de neteja personal en una bosseta que la portaran cada dilluns i se l'emportaran el divendres.

L'escola facilitarà els dies de sortides o colònies al menjador per a poder planificar els picnics.


S'acorda amb l'empresa que per les sortides podem comptar amb l'acompanyament d'un monitor per a poder atendre les necessitats dels nens de menjador.


EQUIP DE MENJADOR CURS 2014 -15CUINERA: CARME ÁLAMO

MONITORES: CHELO CORTIJO, ROSA BARRERO,MAYRA GALLUR I MARIBEL PEÑA

COORDINADORA:MARIBEL PEÑA 

SORTIDES


Per al nostre projecte educatiu, les sortides pedagògiques juguen un paper molt important com a estratègia complementària de les activitats a l'aula. Les nostres sortides estan pensades com un recurs motivador que ens permet apropar-nos a la realitat viva del nostre entorn, i que ens aporta l'experiència directa d'alguns aprenentatges.


dissabte, 5 de juliol del 2014

CONSELL ESCOLAR

CONSELL ESCOLAR CURS 2014-15

EQUIP DIRECTIU
Mayte Gómez 
Sergi Garcia 
Sergi Luna
REPRESENTANTS
SECTOR
PROFESSORS
Lurdes Boladeras
Anna Mach
Esther Marín
Dolors Torner
Josep López
Mª Jesús Zamora
REPRESENTANTS
SECTOR
PARES I MARES
Idoia Bravo
Jordi Pinyol
Jose A. Gimbel
Alba Dot
Cristel Córdoba
REPRESENTANTS
SECTOR
AMPA
Anabel Soler
REPRESENTANTS
PAS
Maite Ezquerra
REPRESENTANTS
AJUNTAMENT
Núria Valdeperas


COMISSIÓ PERMANENT 


PRESIDENT/A
Mayte Gómez 
CAP D'ESTUDIS
Sergi Garcia 
REPRESENTANT PARES
Cristel Córdoba
REPRESENTANT MESTRES
Esther Marín
SECRETARI/A
Sergi Luna


COMISSIÓ ECONÒMICA 

PRESIDENT/A
Mayte Gómez 
REPRESENTANT AJUNTAMENT
Núria Valdeperas
REPRESENTANT PARES
Idoia Bravo
REPRESENTANT MESTRES
Anna Mach
SECRETARI/A
Sergi Luna