dissabte, 30 de setembre del 2017

REUNIONS DE NIVELL CURS 2017-18


Us notifiquem que les dates de les reunions de nivell de cada classe. En aquesta reunió cada tutor/a, acompanyat d’un especialista o un altre mestre/a, us informaran de l’organització del curs i dels objectius pedagògics que pretenem aconseguir.

P3
Dilluns, 9 d’octubre
Dimarts, 12 de desembre
P4 i P5
Dijous, 26 d’octubre
1r i 2n 
Dimarts, 17 d’octubre
3r i 4t
Dijous, 19 d'octubre
5è i 6è
Dilluns 16 d'octubreEls alumnes no poden assistir a la reunió ni quedar-se sols al pati, per això us facilitem el servei de guarderia per a totes les reunions.
Cal avisar al tutor abans del dia de la reunió. Properament us ampliarem aquesta informació.
                                                                      
L’hora d’inici de totes les reunions serà les 17h de la tarda i acabaran aproximadament a les 18.30h.

Esperem comptar amb la vostra assistència, ja que és molt important poder compartir amb vosaltres tots aquells aspectes que fan referència a l’educació dels vostres fill/es.

Recordeu que pel bon funcionament de la reunió cal ser puntuals i assistir-hi sense els vostres fills, en el cas de primària.
divendres, 29 de setembre del 2017

MENJADOR- NORMES DE FUNCIONAMENT 2017-18

ALUMNES FIXES

Es consideraran alumnes fixes aquells que utilitzin el servei al menys dos dies setmanals i sempre els mateixos dies fixes de la setmana tot l’any.
El preu d’aquests usuaris és de 6’25 euros.

Els rebuts es domiciliaran a principi de mes i seran variables segons els dies lectius que tingui. Si un mes té 20 dies de classe  es cobrarà la quantitat corresponent multiplicada per

Cal lliurar les dades de domiciliació bancària que es repartiran properament, abans del 23 de setembre pel bon funcionament del servei.

Els dies de setembre i d’octubre es cobraran a principis d’octubre.

dijous, 28 de setembre del 2017

REPRESENTANTS AMPA 2017-18


REPRESENTANTS I NOUS VOCALS DE L’AMPA

Presidenta
Ana Salvador
Vicepresidenta
Luisana Gómez
Tresorer
Jordi Casals
Secretària
Alba Dot

Vocals i comissions
Yolanda Sánchez - TALLERS
Marta Bou - REVISTA
Xavier Jurado - MENJADOR
Idoia Bravo - LLIBRES           
Loli Ortega - LLIBRES
Elisabeth González – LOTERIA
Salut Barrufet - LOTERIA
Roser París – REPRESENTANT CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Txell Llunyent – VOCAL
Gemma Ribera – VOCAL


dimecres, 27 de setembre del 2017

AMPA 2017-18

Benvolguts pares i mares de l’escola,

Què és l’AMPA?

L’AMPA són totes les famílies que formen una escola, la qual disposa de pares i mares representants de la mateixa, que ofereixen el suport i l’ajut a l’escola i administren la quota anual de cada família per el bé de la educació dels infants. Les persones que formen aquesta associació s’ofereixen per aportar l’ajut necessari pel bon funcionament de l’escola a nivell educatiu, sense cap interèseconòmic afegit.

a-     Promoure la participació  dels pares dels alumnes en la gestió del centre.
b-    Promoure la participació  i representació dels pares en el consell escolar.
c-     Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social i cultural de l’entorn.
d-    Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.
e-     Promoure i realitzar tota mena d’activitats d’interès per l’alumnat físico-esportives sense finalitat de lucre.

Com ja sabeu cada any els pares i mares de l’escola es fan càrrec d’una quota de 25€ anuals per família. Podeu rebre la informació de les diferents inversions en l’ Assemblea d'AMPAque es farà cap el mes novembre.

Podeu entrar a formar part de l’ AMPA en qualsevol moment, sempre necessitem gent que tingui ganes de col·laborar amb nosaltres i aportar noves idees. CORREU: ampa.mdm@gmail.com


TOTES LES ACTIVITATS QUE ORGANITZA L’AMPA O COL·LABORA AMB L’ESCOLA, TALLERS EXTRA ESCOLARS, EL BAR, LA LOTERIA, LA VENDA DE SAMARRETES, ETC..SERVEIXEN PER RECAUDAR DINERS I  PODER INVERTIR EN EL QUE ELS NOSTRES FILLS NECESSITEN. 

dimarts, 26 de setembre del 2017

ACOLLIDA AMPA 2017-18


HORARIS D’ACOLLIDA 2017/18

ACOLLIDA MATI:

HORARI:        DE 7.30 A 9.00 DEL MATÍ    PREU: 39€
                        DE 8.00 A 9.00 DEL MATÍ    PREU: 29€
ESPORÀDICS:                       PREU:   3€

*MÉS DE DOS GERMANS FIXES, ES FARÀ EL 25% DESCOMPTE DEL PREU D’UN NEN/A

MONITOR: ALEX GUIXÀ (609 001 634)

-      L’ACCÉS PER DEIXAR I RECOLLIR ELS NENS/NES SERÀ PER LA PORTA DEL MENJADOR DEL CARRER HOSPITAL.

-      PRIMER ELS NENS ESMORZEN AL MENJADOR I DESPRÉS BAIXEN A JUGAR AL GIMNÀS.


-      ELS NENS QUE ARRIBEN MES TARD DE LES 08.30H, BAIXARAN DIRECTAMENT AL GIMNÀS.

dilluns, 25 de setembre del 2017

TEMA DE L'ANY 2017-2018: LLIGAMS

Com ja sabeu el projecte d'aquest any gira al voltant de les emocions i de la gestió que en fem d'aquestes. Cada classe ha parlat sobre el tema i ha decidit en quin aspecte aprofundirà més i, d'aquesta proposta ha sorgit el nom de cada classe per a aquest curs:

P3: La classe de l'amor
P4: La classe dels valents
P5: La classe dels petons
1r:  La classe de l'alegria
2n: La classe de les llàgrimes de colors
3r:  Emociolàndia
4t:  Els Emoji
5è: Els capitans de la por
6è: Inside Out

dissabte, 23 de setembre del 2017

JUSTIFICANT FALTES D'ASSISTÈNCIA 2017

Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Mare de Déu de la Muntanya

Pl. Santa Anna
08292 Esparreguera
Tel. 93 777.15.61
a8016872@xtec.cat
http://mdmuntanya.blogspot.com.es


JUSTIFICANT DE FALTES D’ASSISTÈNCIA

El meu filla /la meva filla ...................................................................... del curs ..................
ha faltat a les classes del/s dia/es .............................................. del mes ............................
pels següents motius:


I per això li prego la justificació de les faltes esmentades. Atentament,
Signat (nom i cognoms)
Data:
CAL PORTAR AQUEST JUSTIFICANT SIGNAT QUAN L’ALUMNE S’INCORPORI I NO MÉS TARD D’UNA SETMANA.

 ................................................................................................................................................................Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Escola Mare de Déu de la Muntanya

Pl. Santa Anna
08292 Esparreguera
Tel. 93 777.15.61
a8016872@xtec.cat
http://mdmuntanya.blogspot.com.es


JUSTIFICANT DE FALTES D’ASSISTÈNCIA

El meu filla /la meva filla ...................................................................... del curs ..................
ha faltat a les classes del/s dia/es .............................................. del mes ............................
pels següents motius:


I per això li prego la justificació de les faltes esmentades. Atentament,
Signat (nom i cognoms)
Data:

CAL PORTAR AQUEST JUSTIFICANT SIGNAT QUAN L’ALUMNE S’INCORPORI I NO MÉS TARD D’UNA SETMANA.

divendres, 22 de setembre del 2017

PROTOCOL MUNICIPAL D'ABSENTISME 2017

Absències:
-          Si un alumne no assisteix a l’escola, la família ha d’avisar o trucar. En el cas que un alumne faci dos dies que no assisteix a l’escola i la família no hagi fet cap avís, el tutor/a trucarà per saber el motiu de l’absència.
-          A la tornada d’una absència, la família ha de portar el paper de justificació de l’escola (model) o el justificant de la visita mèdica. En cas que no el porti, la falta es considerarà INJUSTIFICADA.

Retards:
-          Es consideren retards a partir de les 09:10h / 15:10h

Entrades i Sortides:
-          L’horari escolar és de 9h a 12,30h i de 15h a 16,30h.
-          Totes les entrades i sortides fora de l’horari habitual, quedaran anotades en un full de registre. La  família haurà d’anar a la Consergeria i  signar el document.
-          Els alumnes de 3r a 6è podran marxar sols a les 12,30h i 4,30h si la família ho autoritza. Si no és en aquest horari, la família l’haurà de recollir a l’escola.


dijous, 21 de setembre del 2017

NORMATIVA I MODEL ADMINISTRACIÓ MEDICAMENTS 2017

 ·         Si un alumne no es troba en condicions de seguir l’activitat escolar, s’informarà immediatament a la família perquè el vinguin a recollir.

 ·         En cas que no es pugui localitzar a la família se’l portarà al CAP (Centre d’assistència primària) per tal de que sigui atès pel metge.

 ·         En cas de febre alta, si no es localitza a la família, el personal del centre podrà administrar “paracetamol” (sempre i quan la família hagi signat l’autorització).

 ·         En cas que sigui necessari administrar un medicament en horari escolar, caldrà que, prèviament, el pare/mare/ o tutor signi l’autorització que a tal efecte disposa el centre i l’acompanyi de còpia de la recepta o del informe mèdic, on s’especifiqui el nom del medicament, l’horari, la  dosi i el nº de dies del tractament. És imprescindible la presentació dels dos documents ( autorització i còpia de la recepta o informe mèdic ) per poder administrar un medicament a un alumne.

.........................................................................................................................

 MODEL DE SOL·LICITUD ADMINISTRACIÓ MEDICAMENTS


Els senyors _________________________________________, sol·liciten al  CEIP Mare de Déu de la Muntanya (professionals del centre i monitors/es de menjador) que administri al seu fill/a _____________________________________________ els següents medicaments amb prescripció mèdica (adjuntem còpia recepta i/o informe mèdic) i eximeixen de tota responsabilitat a l’escola sobre els efectes que aquests medicaments puguin causar en el seu fill/a.

NOM DEL MEDICAMENT
HORARI
QUANTITAT/DOSI
Nº DIES
Cal adjuntar una còpia de la recepta o receptes i/o informes mèdics.

Esparreguera,_______ de _______________ de 20__

El pare / mare/ tutor _____________________________________
                                                                                         
Signatura del pare/ mare o tutor/adilluns, 18 de setembre del 2017

COLÒNIES curs 2017-18


Les colònies es realitzen amb periodicitat bianual, i tenen també un caire pedagògic. En elles cobra especial rellevància l'aprenentatge de la convivència, la responsabilitat i l'autonomia personal, dins d'un context lúdic.


CURSDATESLLOC
P3-P426 i 27 d'abrilCAL DIABLE (PONTONS)
P5- 1r11,12 i 13 d'abrilCAN MIQUELÓ (SANT MIQUEL DE CENTELLES)
2n-3r11,12 i 13 d'abrillMAS D'EN PEDRO (CUBELLES)
4t-5è16,17 i 18 de maigALBERG MOSSEN ANTONI BATLLE (DELTA DE L'EBRE)
22 al 25 maig TORRE DE LA MORA divendres, 15 de setembre del 2017

CICLE DE TEATRE PER LES ESCOLES

Aquesta és la programació d'enguany,  que organitza  LA XARXA TEATRE ESPARREGUERA


CURS 
OBRA I COMPANYIA
DIA I HORA
5è - 6è
CONTES 1.0
Dimecres 15-11-17 a les 10'30 h
2n - 3r - 4t 
EL MAG MERLÍ
Dimarts 14-11-17 a les 10'30 h
P5 - 1rHANSEL I GRETEL Divendres  17-11-17 a les 10'30 h
P3 - P4 CÓRRE TRUFA! Dimecres 16-5-18 a les 10'30h

Tots els espectacles es fan al Teatre de La Passió.

dijous, 14 de setembre del 2017

MENÚ MENJADOR SETEMBRE 2017

DILLUNS 
DIMARTS 
DIMECRES 
DIJOUS 
DIVENDRES 1DILLUNS 4
DIMARTS 5
DIMECRES 6
DIJOUS 7
DIVENDRES 8
  
              DILLUNS 11
DIMARTS 12
DIMECRES 13
DIJOUS 14
DIVENDRES 15
         
Arròs ecològic amb tomàquet
Croquetes de pollastre amb olives, pastanaga i blat de moro
Préssec almívar
Sopar: verdura  i peix i fruita
Llenties estofades amb verdures
Lluç a l’andalusa amb enciam i tomàquet natural
Iogurt
Sopar: Sopa verdures,carn i fruita
Amanida de pasta (pernil, tomàquet, formatge, tonyina...)
Botifarra (Pollastre) al forn amb xampinyons
Poma
Sopar: verdura i peix i fruita
Mongetes tendres amb patates

Llom adobat a la planxa amb enciam i pastanaga ratllada
Pera
Sopar: patates i ou i fruita
DILLUNS 18
DIMARTS 19
DIMECRES 20
DIJOUS 21
DIJOUS 22
 Espaguetis a la carbonara(amb bacon i crema de llet)
Bacallà al forn i enciam i olives
Poma
Sopar: verdura i carn i fruita
Cigrons riojana(xoriço i verdures)
Truita de patates i tomàquet natural i blat de moro
Síndria
Sopar:verdura i peix i fruita
 Crema de carbassó
Tall rodó de llom rostit amb xampinyons
Iogurt
Sopar: arròs i ou i fruita
Arròs ecològic amb tomàquet
Hamburguesa de vedella planxa amb ceba i tomàquet natural
Plàtan
Sopar: verdura i peix i fruita   
Amanida de patata(tomàquet, olives, tonyina....)
Pit de pollastre arrebossat amb enciam i blat de moro. Pera
Sopar: verdura i carn i fruita
DILLUNS 25
DIMARTS 26
DIMECRES 27  
DIJOUS 28 
Dia d’Itàlia DIVENDRES 29 
Fideus a la marinera
Truita pernil amb enciam i olives

Poma
Sopar: verdura i carn i fruita
Col-i-flor amb patates
Pollastre al forn amb xampinyons

Síndria
Sopar: sopa verdures i peix i f.
Llenties estofades amb  verdures
Limanda a l’andalusa amb blat de moro i pastanaga ratllada
Melò
Sopar: verdura i carn i fruita         
Arròs tres delícies (pernil, pastanaga....
Mandonguilles(vedella) estofades amb tomàquet i pèsols. Plàtan
Sopar: patates i ou i fruita              
Espaguetis a la napolitana     
Escalopa de llom a la parmesana i amanida d’enciam i olives
Gelat
Sopar: verdura, peix i fruita

El postre del menú ( fruita) pot variar.
Suggeriments de sopars: Llistat de plats que es poden combinar seguint les propostes de sopars de cada mes.  VERDURA: Patata i mongeta tendre, espinacs amb patata, crema de verdures, puré de verdures,puré de carbassó, cols de Brussel·les al forn, crema de carbassa, puré de patates amb crostons de pa…SOPES: Sopa de caldo amb fideus (o qualsevol pasta), sopa de sèmola, sopa de peix...ARRÒS : Arròs bastami saltejat, arròs a la Juliana, arròs blanc…OUS:Truita de pernil, truita de formatge, remenat d’ou amb trossets de pernil dolç, ous durs amb salsa de tomàquet, truita de patates i ceba .PEIX: Filet de lluç al vapor o al forn, rap a la planxa, croquetes de peix, lluç arrebossat, filets de llenguado fregits...CARNS: Hamburguesa a la planxa, llom arrebossat, empanada de carn, “Flamen quines” de carn i pernil, croquetes de pollastre, salsitxes fregides de  porc o pollastre.
Aquest menú ha estat dissenyat i supervisat pel Departament de Nutrició i Bromatologia de Laboratoris Miralles. responsable Tècnic: Pere Miralles i Curto. Llicenciat en Farmàcia i en Ciència i Tecnología dels Aliments.Nº  de col.legiat 7255. Telèfon del servei de menjador :