dijous, 21 de setembre de 2017

NORMATIVA I MODEL ADMINISTRACIÓ MEDICAMENTS 2017

 ·         Si un alumne no es troba en condicions de seguir l’activitat escolar, s’informarà immediatament a la família perquè el vinguin a recollir.

 ·         En cas que no es pugui localitzar a la família se’l portarà al CAP (Centre d’assistència primària) per tal de que sigui atès pel metge.

 ·         En cas de febre alta, si no es localitza a la família, el personal del centre podrà administrar “paracetamol” (sempre i quan la família hagi signat l’autorització).

 ·         En cas que sigui necessari administrar un medicament en horari escolar, caldrà que, prèviament, el pare/mare/ o tutor signi l’autorització que a tal efecte disposa el centre i l’acompanyi de còpia de la recepta o del informe mèdic, on s’especifiqui el nom del medicament, l’horari, la  dosi i el nº de dies del tractament. És imprescindible la presentació dels dos documents ( autorització i còpia de la recepta o informe mèdic ) per poder administrar un medicament a un alumne.

.........................................................................................................................

 MODEL DE SOL·LICITUD ADMINISTRACIÓ MEDICAMENTS


Els senyors _________________________________________, sol·liciten al  CEIP Mare de Déu de la Muntanya (professionals del centre i monitors/es de menjador) que administri al seu fill/a _____________________________________________ els següents medicaments amb prescripció mèdica (adjuntem còpia recepta i/o informe mèdic) i eximeixen de tota responsabilitat a l’escola sobre els efectes que aquests medicaments puguin causar en el seu fill/a.

NOM DEL MEDICAMENT
HORARI
QUANTITAT/DOSI
Nº DIES
Cal adjuntar una còpia de la recepta o receptes i/o informes mèdics.

Esparreguera,_______ de _______________ de 20__

El pare / mare/ tutor _____________________________________
                                                                                         
Signatura del pare/ mare o tutor/aCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada