dijous, 30 de març del 2017

LA FESTA DEL CIRC - 2N

El dimecres 15 de març els nens i nenes de la classe dels Minipirates vam participar a “ La Festa del Circ”, juntament amb els alumnes de 2n de totes les escoles d’Esparreguera. L’activitat es va fer al Pavelló del Castell . Vam fer jocs d’equilibri, de malabarisme, de maquillatge, de flexibilitat , d’equip....

             Ens ho vam passar molt bé !!!!!


dimarts, 28 de març del 2017

PADRINS DE CONVERSA P4-4T

Els dracs de P-4 i els nens i les nenes del Regne de la fantasia de quart, hem fet la presentació dels  Padrins de Conversa.
Cada nen i nena de P-4 té un Padrí de quart que compartirà amb ell cada setmana una estona de conversa en català.


dilluns, 27 de març del 2017

EXPLICA'M UN CONTE: LA FANTÀSTICA HISTÒRIA DELS TRES PORQUETS

Les alumnes de 5è de la classe de Pokémons , a l’hora de menjador han preparat el conte dels “Tres porquets” amb una versió molt original. Ho han fet realment molt bé i el públic s’ha divertit molt.


Moltes gràcies: Lucia Oller, Dafne Gil, Aroa Martínez, Sara Martínez, Ilenia Sánchez, Martina Ferrero i la monitora del menjador Ana Arrebola.


divendres, 24 de març del 2017

4T CONGRÉS DE CIÈNCIA

El passat dijous 9 de març l'alumnat de sisè conjuntament amb 2 representants de cada curs de primària, van assistir  al 4t Congrés de la Ciència que organitza el CRP de Martorell.


Els ponents van presentar el projecte “MOU-TE PER LA CIÈNCIA” un projecte que es treballa a Educació Física i a Medi. Ho van fer molt bé i s’emporten tots una gran experiència.dimarts, 21 de març del 2017

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ 2017

CALENDARI PREINSCRIPCIONS EDUCACIÓ INFANTIL,PRIMÀRIA I ENSENYAMENTS OBLIGATORIS

 Presentació de les sol·licituds
 del 23 de març al 4 d’abril
 Publicació de les llistes amb el barem provisional
 24 abril
 Reclamacions a les llistes del barem
 25 al 27 d’abril
 Resolució de les reclamacions  (sorteig 4 maig desempat)
 3 de maig
 Llistes amb el barem definitiu
 8 de maig
 Publicació oferta final de places
 30 de maig
 Publicació de les llistes d’ admesos i llista d’espera
 2 de juny
 Període de matriculació
 Del 12 al 16de juny


DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (OBLIGATÒRIA)

El formulari de sol·licitud s'ha de presentar, en tots els casos, acompanyat de la documentació següent: 

o    Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
o    Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol.licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
o    Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
o    Original i fotocòpia de la TSI (targeta sanitària individual) del nen o la nena, si se'n disposa.


De forma extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d'identitat, el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT

       a)  Criteri específic

- Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.
Documentació: cap


b)  Criteris generals

Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada,amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d’interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).
La puntuació també s'aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic(dos centres públics adscrits en què l'escola de primària només està adscrita a un sol centre de secundària).
Aquest criteri és aplicable als infants i als joves en situació d'acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.
Barem: 40 punts
Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies. 


Proximitat del domicili habitual de l'alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.
Barem:
Quan el domicili habitual es troba a l'àrea d'influència del centre: 30 punts.
Quan a instància del sol·licitant es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l'àrea d'influència del centre: 20 punts. 
Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d'influència: 10 punts. 
Documentació
Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
Quan el domicili habitual que s'al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l'alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (model 036).

- Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d'inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.
Barem: 10 punts.
Documentació: acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.
Barem: 10 punts.
Documentació
Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.
Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

c)   Criteris complementaris

- L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.
Barem: 15 punts.
Documentació: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

- L'alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.
Barem: 10 punts.
Documentació: informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s'indiqui expressament que l'alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s'hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

El pare, mare, tutors o germans han estat escolaritzats (en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals) al centre per al qual es presenta la sol·licitud.
Barem: 5 punts.


Documentació: cap perquè la persona escolaritzada en el centre per al qual es presenta la sol·licitud ha de facilitar al centre les seves dades perquè aquest pugui comprovar-ho.

CARNESTOLTES 2017- EL PREGÓ


dilluns, 20 de març del 2017

CARNESTOLTES 2017 - ELABORACIÓ DE DISFRESSES


Les famílies elaboren a l’escola les disfresses que sortiran a la rua de carnaval. Gràcies per la col·laboració!

dijous, 16 de març del 2017

ACTIVITAT GRUP D'AMICS P3-3R-5È

ARBRES FANTÀSTICS


El grup d’amics de P3, 3r i 5è ens tornem a trobar per dur a terme una activitat plàstica.
Ens hem barrejat 8-9 alumnes de cada classe i hem elaborat unes mandales ben vistoses. 
Hem utilitzat materials molt diversos: papers de seda, papers de colors, ceres, aquarel·les, temperes, purpurina, retalls de teles... 
Una vegada les hem tingut acabades hem dibuixat i pintat el tronc de dos arbres i un mar, que ens han servit per fer el fons del mural. 
A continuació podeu veure el resultat de la nostra creació. Esperem que us agradi tant com a nosaltres!


dimarts, 14 de març del 2017

ESPAI VAN GOGH - CICLE MITJÀ

Els alumnes de tercer i quart es troben en un espai rodejats de materials plàstics: pintures, plastilines, fang, aquarel·les, retoladors, pinzells, tisores, cartolines, cavallets de pintar,…. Primer els cal planificar què volen fer i si ho volen fer sols o en grup. Moltes vegades miren llibres on hi troben diferents propostes, d’ altres es posen a crear allò que els ve més de gust. Els agrada treballar en petit grup i realment per una estona se senten artistes !

dilluns, 13 de març del 2017

ESPAI JA T'HO FARÀS? - CICLE MITJÀ

En aquest espai hi assisteixen dos alumnes de tercer i dos de quart. Es troben amb gran quantitat de material per reciclar: fustes, llaunes, pots, robes, ampolles de plàstic, tubs de paper, capses, … I també algunes eines que els poden ajudar a crear allò que es proposin: martells, claus, cintes mètriques, tornavisos, … Poden construir alguna cosa per al seu ús particular o moltes vegades decideixen fer alguna cosa per la seva classe o bé per a l’ escola. Han sortit propostes molt boniques i interessants !!!

diumenge, 12 de març del 2017

GIMCANA I ESMORZAR P4,1R I 6È

Per Dijous Gras hem pogut compartir amb el “Grup d’Amics” de P4,1r i 6è diferents activitats que fomenten la convivència, el compartir moments la protecció i el respecte amb els nens i nenes d’altres classes.
Primer hem jugat plegats al pati, després hem esmorzat truita de patates, botifarra d’ou i altres embotits i, per acabar, hem fet una gimcana per tota l’escola, aprofitant que els altres grups d’amics feien activitats a l’exterior.
Ha estat una jornada molt especial on els més gran han ajudat i cuidat molt bé als nens i nenes de la classe dels Dracs.
El nostre “Grup d’Amics” tenim moltes ganes de tornar-nos a retrobar.divendres, 10 de març del 2017

TELL ME A STORY, PLEASE

Divendres 17 de febrer, la Tasneem, mare de l’Ibrahim de 3r i del Raffe de 6è, va explicar un conte en anglès ,al grup de 1r.
El títol era: “Feelings”, de la col.lecció  ”Cat and Mouse”.
Tots plegats vam passar una estona molt agradable.
Des de l’escola li volem agraïr la seva col·laboració.
Thank you very much!dijous, 9 de març del 2017

ESPAI CIENTÍFIC - EXPLOSIÓ BRILLANT!!En aquest experiment podem observar que el bicarbonat de sodi i vinagre reaccionen per fer l’ explosió. Això succeeix perquè el bicarbonat de sodi és una base i el vinagre és un àcid, i al barrejar-se els àcids amb les bases es produeix una reacció química. 


dimarts, 7 de març del 2017

P3,3R I 5È VISITEN EL CAMPANAR

El dijous 23 de febrer per celebrar el dijous Gras el grup d’amics de P3, 3r i 5è vam fer una sortida conjunta al campanar d’Esparreguera. Primerament ens van explicar una mica d’història de l’església, de la seva construcció i vam poder fer totes les preguntes que teníem pensades. Seguidament vam pujar per grups fins la segona balconada (mirador), tot passant per la sala dels rellotges i la sala del toc de campanes. Des del mirador vam poder veure tots els barris de la vila i la muntanya de Montserrat. Va ser una experiència molt gratificant i divertida.


Al baixar vam esmorzar a la plaça Santa Eulàlia i vam jugar una estoneta. Va ser un dia molt divertit i ple d’emocions!
dilluns, 6 de març del 2017

TELL ME A STORY, PLEASE


Dijous 9 de febrer, la mare de l’Angelo, la Noèlia, i l’Angelo van explicar un conte en anglès ,al grup de 4t.
El títol era: “The Case of the Missing Garlic”, de la col.lecció  “The adventures of Scratch, Sniff and Mr Smith”.
Tots plegats vam passar una estona agradable.
Des de l’escola els volem agraïr la seva col·laboració.
Thank you very much!


divendres, 3 de març del 2017

ELS DRACS S'ENFADEN...

ELS DRACS, A VEGADES, ENS ENFADEM, TREIEM FOC PER LA BOCA I FUM PEL NAS. ENS POSEM NERVIOSOS I NO PODEM ESCOLTAR NI FER CAS.
UN DIA VA ARRIBAR A LA CLASSE “LA CALMA” UN CARGOL DE MAR, DINTRE D’UNA CAIXETA AMB SORRA.VAM ESCOLTAR EL MAR DINTRE SEU I ENS VAM RELAXAR MOLT.

VAM PENSAR POSAR-LI UN RACÓ AMB AIGUA DE MAR,        PETXINES, PEIXETS, PEDRES DE COLORS I UN SOFÀ PER  DESCANSAR.SEMPRE QUE COMENCEM A POSAR-NOS NERVIOSOS PODEM ANAR AL RACÓ , ESCOLTAR” LA CALMA”, JUGAR AMB LA SORRA I ELS PEIXETS.

dijous, 2 de març del 2017

P4 A L'HORT DE CAL VIVES

ELS DRACS HEM ANAT A VISITAR L’HORT DE CAL VIVES. HI HAVIA MADUIXERES, BLEDES, FAVERES, CIRERES... NOSALTRES HEM PLANTAT LLAVORS DE CARABASSA.HI TORNAREM MÉS ENDAVANT PER COMPROVAR COM HAN CRESCUT.


dimecres, 1 de març del 2017

ELS INSTRUMENTS DE CORDA A 2N

A la classe de 2n dels “mini pirates” estem coneixent els instruments de corda.
Hem convidat a en Miguel, un familiar del Tony Bueno, perquè ens ensenyés com sonen les guitarres. Ell ens ha portat la guitarra acústica. Hem pogut veure les similituds diferències amb l’espanyola i l’elèctrica. Ens ha ensenyat les parts, ens ha tocat diverses peces i fins i tot ens ha regalat una pua a cadascú.Per acabar hem anat a la classe de música i hem ballat amb molta marxa.
També hem convidat a l’Ibrahim de 3r a la classe perquè està aprenent a tocar la guitarra elèctrica.

I com a cloenda del treball hem anat a l’Escola de Música Municipal. Els mestres ens han fet una audició molt interessant de la guitarra espanyola, el violí, el violoncel, el contrabaix i la guitarra espanyola. 

ESPAI INTERPRETEM - CICLE INICIAL

L'AVENTURA DELS CAÇADORS A LA SELVA