dilluns, 30 de juny de 2014

TRETS D'IDENTITAT

     Educació integral de l’alumnat.
     Treball per capacitat a Educació Infantil.
     Educació  competencial a Educació Primària.
     Promoció de la llengua i cultura catalana i les seves tradicions.
     Centre pluralista, tolerant i respectuós amb la diversitat religiosa i cultural.
     Tractament de la diversitat com una realitat enriquidora.
     Sensibilització amb el medi ambient.
     Implicació i participació del Consell de Delegats dels alumnes en la presa de decisions del centre.
     Participació i col·laboració activa de les famílies a l’escola.
     Coordinació i col·laboració amb entitats i centres de l’entorn.
  

CARACTERÍSTIQUES PEDAGÒGIQUES A EDUCACIÓ INFANTIL

     Adaptació progressiva a l’inici de l’etapa, respectant els diferents nivells de desenvolupament.
     Treball competencial per projectes a partir dels interessos de l’alumnat.
     Aprenentatge significatiu a través del treball per “ambients”.
     Foment de l’autonomia, l’esforç, la creativitat i el sentit crític com a principis per assolir un bon desenvolupament personal.
     Adquisició de conceptes matemàtics a través de la manipulació de materials.
     Desenvolupament de l’expressió oral en petit grup.
     Iniciació en l’aprenentatge de la llengua anglesa a P5.
     Activitats plàstiques intercicles per potenciar el desenvolupament artístic i l’intercanvi de coneixements entre iguals.
      Realització de reforços individualitzats.
     Material d’ús diari socialitzat.
     Franja horària d’esbarjo diferenciada d’Educació Primària.CARACTERÍSTIQUES PEDAGÒGIQUES A EDUCACIÓ PRIMÀRIA

     Treball competencial del currículum.
     Realització de projectes a partir dels interessos de l’alumnat.
     Desenvolupament de les intel·ligències múltiples  a través del treball per “espais”.
     Desdoblamentamb mig grup i grup reduït en  la majoria d’àrees per donar una millor atenció a la diversitat.
     Foment de l’autonomia, l’esforç, la creativitat i el sentit crític com a principis per assolir un bon desenvolupament personal.
     Promoció de la utilització de les noves tecnologies com a eina de treball.
     Sessions en petit grup per afavorir la competència oral en llengua anglesa.
     Activitats intercicles per potenciar la llengua i la bona convivència.
     Programa de reutilització de llibres a Educació Primària.

      Material d’ús diari socialitzat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada