dimarts, 9 de febrer del 2016

PRE-INSCRIPCIÓ ESCOLAR

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ DE P- 3 PER AL CURS 2016-2017
ESPARREGUERA
El nombre de nens i nenes nascuts a Esparreguera l’any 2013 és de 188.
El nombre de vacants a P3 que inicialment s’ofereixen, en el procés de preinscripció per al curs 2016-2017 és el mateix que el curs passat: 250 vacants ( 10 grups).
Atesa la diferència entre infants nascuts i vacants que s’ofereixen s’informa que finalitzat el període de preinscripció, caldrà ajustar el nombre de grups de cada escola segons les sol·licituds rebudes a cada centre, i tenint en compte els següents criteris:
1) Es mantindrà, com a mínim, un grup de P3 a cadascuna de les escoles del municipi.
2) S’ajustarà l’oferta final de les escoles atenent les preinscripcions rebudes de manera que algunes escoles mantindran 2 grups de P3 i d’altres es quedaran amb 1 grup.
3) No s’augmentarà la ràtio de cap grup de P -3 per sobre dels 25 alumnes.
Si sorgís alguna situació d’ excepcionalitat, per exemple germans bessons, aquesta haurà de ser valorada per la comissió de garanties d’admissió.

IMPORTANT: Atesa la situació abans esmentada, és especialment recomanable que totes les famílies facin constar el màxim d’opcions possibles en la seva sol·licitud de preinscripció.

OFERTA INICIAL PROVISIONAL

Escola Roques Blaves 2 grups (50 places)
Escola Taquígraf Garriga 2 grups (50 places)
Escola Pau Vila 2 grups (50 places)
Escola Mare de Déu de la Muntanya 1 grup (25 places)
Escola Montserrat 1 grup (25 places)
Escola Estel 1 grup (25 places)
Escola El Puig 1 grup (25 places)

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada