dimecres, 9 de novembre de 2016

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR 2016


QUÈ ÉS EL CONSELL ESCOLAR?

- És l'òrgan col·legiat de participació de la tota comunitat escolar en el govern del centre. Normalment es reuneix unes cinc vegades al curs.

FUNCIONS DEL CONSELL ESCOLAR

- La funció principal del Consell Escolar és participar en la presa de decisions en relació amb aquells temes importants per al funcionament i l'organització del centre: el Projecte Educatiu, Programació General Anual, Les Normes d’Organització i Funcionament, les activitats escolars complementàries, la gestió económica,  conèixer l'evolució del rendiment escolar, …

QUI FORMA PART DEL CONSELL ESCOLAR?

L’equip directiu (el secretari assisteix amb veu i sense vot).
Sis mestres.
Sis pares o mares. Un/a dells/es, designat per lAMPA.
Un representant de l’Ajuntament.
Un membre del personal dadministració i serveis.


RENOVACIÓ DELS MEMBRES DEL SECTOR PARES I MARES D’ALUMNES

- Les persones del Consell Escolar són escollides per un període de quatre anys, i cada dos anys es renova la meitat de cada sector de representants. En aquest curs es renoven  2 persones del sector pares/mares dalumnes.

PARES, MARES O TUTORS/ES LEGALS QUE PODEN PARTICIPAR EN EL PROS ELECTORAL

- Tots els pares i mares o tutors/es legals dels alumnes matriculats en el centre, sempre que tinguin conferida la tria potestat i estiguin inscrits en el cens electoral del sector pares/mares.


CONDICIONS DELS CANDIDATS

- Els pares, mares o tutors/es legals que vulguin presentar la seva candidatura, ho hauran de fer abans del divendres 18 de novembre, portant l’imprès adjunt i una fotografía mida carnet (també la podeu enviar al correu de l’escola:  a8016872@xtec.cat)

CONDICIONS DE LES VOTACIONS

- Són electors tots els pares, mares tutors/es legals del centre.
- Cada elector pot votar un màxim de 2 candidats/tes.
- No sadmetrà ni la delegació de vot, ni el vot per correu.
- Cal presentar l’original del DNI, NIE, passaport o permís de conduir.

CALENDARI ELECCIONS CONSELL ESCOLAR 2016

Dimarts 8 de novembre

Ø  Publicació del cens electoral i la convocatoria de les eleccions.
(A la cartellera del vestíbul).

Del 8 a l’11
de novembre

Ø  Reclamació del cens electoral
(Passeu pel vestíbul per comprovar si esteu a les llistes).  Divendres 11 novembre

Ø  Sorteig per designar els vocals de les meses electorals.Dimecres16 novembre

Ø  Constitució de les meses electorals.
Ø  Resolució de les reclamacions als censos electorals.
Ø  Aprovació i publicació dels censos definitius.


Divendres 18 de novembre

Ø  Últim dia per a la presentació de candidatures.


Dimarts 22 de novembre

Ø  Publicació de candidatures.


Dilluns 28 de novembre

Ø  Eleccions de representants de mestres.

Dijous 1 de desembre

Ø  Eleccions de representants del sector de pares
o mares.


Abans 22 de desembre

Ø  Constitució del nou Consell Escolar.


Us animem a que presenteu les vostres candidatures!
Teniu de termini fins el 18 de novembre de 2016.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada