dijous, 5 d’abril de 2018

PREINSCRIPCIÓ (13 d’abril al 24 d’abril)


Cal trucar i demanar hora: 93.777.15.61

 Documentació que cal presentar:

o    Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

o    Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

o    Original i fotocòpia del DNI del nen/a si en té.

o    Original i fotocòpia de la Targeta Sanitària Individual (TIS).

o    Segons pertoqui, caldrà presentar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats.

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada