dimarts, 25 de novembre de 2014

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR DE L'ESCOLA MARE DE DÉU DE LA MUNTANYAUs recordem que el proper dijous 27 de novembre, són les eleccions del Consell Escolar del sector de pares i mares.

·           Podeu votar els pares, mares o tutors/es legals del centre que consten al cens. En cas que la pàtria potestat de l’alumne estigui conferida en exclusiva a un dels progenitors, només aquest té dret de vot.

·               Cada elector/a pot votar màxim 3 candidats (igual al nombre de representants d’aquest sector a renovar).


·     Per poder votar cal presentar l’original del document d’identificació personal: DNI, NIE, passaport o permís de conduir.

·             Les votacions són personals, directes i secretes. No s’admet la delegació de vot, ni el vot per correu.

Els candidats són els següents:
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada